Năm 2014, kinh doanh sẽ còn khó khăn

Theo Bộ Tài chính, mặc dù năm 2014 dự báo kinh tế tích cực hơn, nhưng tình hình sản xuất - kinh doanh sẽ vẫn còn nhiều khó khăn.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2014 dự báo kinh tế sẽ tích cực hơn, trong đó tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8%, tốc độ lạm phát khoảng 7%, xuất khẩu tăng khoảng 10%. 

Mặc dù vậy, Bộ Tài chính cũng cho rằng, năm 2014 sản xuất - kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn. Yêu cầu tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại, áp lực điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ công sát với giá thị trường ngày càng lớn.

Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng, từ đó tạo nguồn thu ngân sách, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ.


Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ về thu ngân sách Nhà nước. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân. Chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu hồi số thuế nợ đọng và quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng.

Chú trọng việc thanh tra chuyên đề về chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng. Đồng thời, tăng cường giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, hàng hoá ra, vào các khu chế xuất, kho ngoại quan.

Cùng với những việc trên, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2014 Bộ sẽ thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chính phù hợp để đảm bao mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hoà lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hoá thông tin, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng Nhà nước định giá, đặt hàng, giao kế hoạch.

Ngoài ra, thực hiện cơ chế, chính sách thích hợp để giá các dịch vụ giáo dục, y tế từng bước thực hiện theo cơ chế thị trường gắn với chính sách hỗ trợ hợp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách.

Trích Vnmedia.
Không có nhận xét nào: