Áp dụng khai thuế theo tháng hay theo quý

Doanh nghiệp áp dụng kê khai theo tháng hay theo quý nếu thành lập giữa năm 2013.


Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn những doanh nghiệp kê khai theo quý, bao gồm:

  • Doanh thu năm 2013 dưới 50 tỷ

  • Mới thành lập năm 2014

Tuy nhiên những doanh nghiệp thành lập năm 2013, thì không được hướng dẫn.

Hiện nay, đã tới kỳ kê khai thuế tháng của những doanh nghiệp này, nhưng cơ quan thuế chưa có một thông báo thống nhất. Mỗi chi cục thuế hiểu một cách, và hướng dẫn theo cách hiểu của họ.

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp không lúng túng, khó xử trong trường hợp này, chúng tôi đã liên hệ với Tổng cục thuế để có hướng dẫn thống nhất như sau:

  • Mức thay đổi doanh thu để xác định kê khai thuế theo quý là 50tỷ/ năm.

  • Những doanh nghiệp thành lập giữa năm 2013, cũng tính doanh thu bình quân tháng, để xác định mình thuộc đối tượng nào để lựa chọn kê khai theo tháng hay quý( cách xác định giống như thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn với những doanh nghiệp thành lập năm 2012 )

  • Những doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai theo quý không phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế.

Chúng tôi xin thông báo để các doanh nghiệp được rõ và thực hiện.

Nguồn: Blog.ketoannhatnghe.com trích Tava.