Những điểm thay đổi về thuế GTGT, thuế TNDN , thuế TNCN và Luật quản lý thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC vừa có những nội dung thay đồi, cụ thể có một số điều cần lưu ý


Thuế Thu nhập doanh nghiệp có các điểm thay đổi như sau:
 1. Cho phép khấu hao nguyên giá đối với xe ô tô làm mẫu, lái thử.
 2. Cho phép hạch toán các khoản chi phúc lợi với mức trần không quá 1 tháng lương bình quân;
 3. Chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác ( trừ quyền sử dụng đất mang đi góp vốn)
 4. Tăng thời gian miễn thuế TNDN đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghiệp
 5. Bổ sung đối tượng là các quỹ do Thủ tướng quyết định thành lập được miễn thuế TNDN.
 6. Cho phép doanh nghiệp đầu tư mới tại một số Khu công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN.
 7. Hướng dẫn chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp dệt may.

Thuế Thu nhập cá nhân có thay đổi sau:
 1. Không bắt buộc quy thành tiền các "Khoản lợi ích về nhà ở" trong Khu công nghiệp, địa bàn khó khăn khi tính thuế TNCN;
 2. Quy định những cá nhân không cần quyết toán thuế bao gồm :
  • Cá nhân hộ kinh doanh nộp thuế khoán
  • Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp như không yêu cầu hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau
  • Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.
  • Cá nhân có thu nhập cho thuê nhà, hoặc thu nhập vãng lai bình quân 10 trđ/ tháng mà đã khấu trừ thuế
  • Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 3. Miễn tính thuế TNCN đối với đất nhận chuyển nhượng từ trước 1/7/1994

Thuế giá trị gia tăng sửa đổi một số điểm như sau:
 1. Miễn tính thuế GTGT trong trường hợp con nợ tự bán tài sản bảo đảm tiền vay theo ủy quyền của ngân hàng;
 2. Cho phép khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô dùng làm mẫu, lái thử;
 3. Bỏ quy định bắt buộc tại thời điểm 31/12 hằng năm phải tất toán, điều chỉnh thuế GTGT đã khấu trừ các khoản trả chậm. Thay vào đó, chỉ điều chỉnh khi quá hạn thanh toán mà không có chứng từ
 4. Doanh nghiệp có doanh thu năm trước từ 50 tỷ trở xuống được kê khai thuế GTGT theo quý
 5. Những doanh nghiệp mới thành lập kê khai theo quý
 6. Doanh nghiệp kê khai theo quý, muốn chuyển sang khai tháng phải làm mẫu 07/GTGT gửi cơ quan thuế chậm nhất vào đầu năm kê khai theo tháng

Luật Quản lý thuế sửa đổi các điểm sau:
 1. Khi tạm ngừng kinh doanh hoặc kinh doanh trở lại, doanh nghiệp chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh
 2. Doanh nghiệp có doanh thu năm trước từ 50 tỷ trở xuống được kê khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp kê khai theo quý, muốn chuyển sang khai tháng phải làm mẫu 07/GTGT gửi cơ quan thuế chậm nhất vào đầu năm kê khai theo tháng
 3. Bổ sung quy định mới cho phép miễn quyết toán và miễn kiểm tra quyết toán thuế TNDN trong một số trường hợp
 4. Bỏ quy định nộp Báo cáo thuế TNDN hằng quý, doanh nghiệp tự xác định và tự nộp số thuế TNDN của Quý và thực hiện Quyết toán năm
 5. Cơ quan Thuế có thể đặt hàng và sử dụng kết quả của các Công ty kiểm toán độc lập, các đại lý thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
 6. Doanh nghiệp được miễn quyết toán thuế TNCN khi giải thể nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế
 7. Bổ sung và quy định chi tiết một số trường hợp được gia hạn nộp thuế
 8. Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế
 9. Bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chuyển nhượng vốn
 10. Sửa đổi những điều kiện thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn
 11. Bổ xung thủ tục xin gia hạn nộp tiền thuế

Nguồn: Tava