Nộp thuế xuất nhập khẩu chỉ mất 5 đến 7 phút

Hiện nay, doanh nghiệp chỉ mất khoảng 5 - 7 phút để làm thủ tục nộp thuế cho hàng hoá xuất nhập khẩu thay vì 30 phút như trước đây.Theo Tổng cục Hải quan, hơn 2 tháng thực hiện Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK (từ ngày 1/10/2014), đã phát huy nhiều hiệu quả trên thực tiễn.

Lợi ích rõ rệt nhất là việc góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho hải quan và DN.

Ngoài ra, DN có thể nộp tiền tại nhiều điểm khác nhau, trong và ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại (qua internet, ATM, thư bảo lãnh…) rất thuận tiện.

Cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận ngay thông tin nộp tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế tại các tổ chức tín dụng phối hợp thu và thông tin do Kho bạc truyền trên cổng thông tin để thông quan, hạch toán trừ nợ cho DN.

Thời gian truyền thông tin thu theo từng tờ khai từ Kho bạc qua cổng thanh toán điện tử của hải quan cũng được gia tăng về tần suất là 15 phút/lần thay vì 1 giờ/lần như trước kia.

Nguồn: http://blog.ketoannhatnghe.com trích canhtranhquocgia.