Hiển thị các bài đăng có nhãn ke-toan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ke-toan. Hiển thị tất cả bài đăng

Các mức xử phạt hành chính khi bị mất hóa đơn

Sai sót trong công tác kế toán là điều khó tránh khỏi, kế toán có khi chỉ vì một sơ xuất cũng làm mất hóa đơn. Đối với mỗi trường hợp mất hoá đơn sẽ có những mức xử phạt hành chính khác nhau.


>>> Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
  1. Nếu mất hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành:
    • Không xử phạt: Nếu khai báo trong vòng 5 ngày.
    • Phạt cảnh cáo: Nếu khai báo từ 6 – 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.
    • Phạt tiền từ 6.000.000 - 18.000.000đ: Nếu khai báo sau 10 ngày.

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Trong Thông tư 10/2014/TT-BTC nêu lên những nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.


>>9 cách để kiểm tra nhanh các báo cáo tài chính

  1. Mọi hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính về hóa đơn gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

  2. Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền, đảm bảo công bằng, đúng quy định của pháp luật.

8 điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2013/TT-BTC (Thông tư 45) về hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có hiệu lực từ 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2013, thay thế cho Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 (Thông tư 203). Ban tư vấn VACPA xin nêu ra vấn đề để bạn đọc tọa đàm, như sau:


Thông tư 45 có 8 điểm sửa đổi, bổ sung mới gồm:

Thứ nhất, về tiêu chuẩn nhận biết TSCĐ, Thông tư 45 quy định nguyên giá TSCĐ phải có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên trong khi Thông tư 203 quy định là 10 triệu đồng. Đối với TSCĐ doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư 203 nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá là 30 triệu thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.

Quy định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập trong nghị định số 105/2013/NĐ-CP

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013, Nghị định số 105/2013/NĐ-CP, ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghề kế toán, kiểm toán độc lập. Bài viết, phân tích những quy định mới tác động trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp tại Nghị định trên.


Yêu cầu từ thực tiễn

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu cho và nhận thông tin, đặc biệt các thông tin tài chính luôn giữ vai trò tối quan trọng để ra các quyết định kinh doanh. Tính minh bạch, tính trung thực của thông tin tài chính đóng vai trò lớn trong việc ổn định thị trường chứng khoán và ổn định xã hội.

Kế toán trưởng cần những tiêu chuẩn và điều kiện gì ?

Kế toán trưởng đóng 1 vai trò quan trọng trong hệ thống Tài chính của công ty và các doanh nghiệp, là thành viên của Ban giám đốc, là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán. Bên cạnh đó, Kế toán trưởng còn là người chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng cần những tiêu chuẩn và điều kiện gì ?
Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. Để làm kế toán trưởng đòi hỏi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện nhất định.

Theo quy định của Luật Kế toán, để làm kế toán trưởng phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

Hàng loạt doanh nghiệp phải giải trình lệch kiểm toán

Chuyện muôn thuở về lệch kiểm toán vẫn xảy ra!

Chuyện doanh nghiệp tự lập báo cáo tài chính và báo cáo này sai lệch (thậm chí sai lệch rất nhiều) so với báo cáo đã được đơn vị kiểm toán độc lập ký đã thành chuyện muôn thuở trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư đã không ít lần oán thán khi số liệu kiểm toán chênh lệch lớn so với số liệu công ty tự công bố.

Mùa kiểm toán năm nay, tình hình lệch số liệu kiểm toán dường như không hề giảm đi. Mới trung tuần tháng 3 mà đã hàng loạt doanh nghiệp phải giải trình.

Lương tối thiểu tại doanh nghiệp tăng lên 1,9 triệu đồng

Từ 1/1/2014 lương tối thiểu vùng sẽ tăng 15% so với hiện nay. Mức tăng này vẫn thấp hơn 2% so với đề xuất của Bộ Lao động trước đó.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Văn bản này sẽ thay thế Nghị định 103 ngày 4/12/2012.