Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào?

Kết quả Hoạt động kinh doanh là báo cáo dạng giai đoạnbnên phía dưới tiêu đề có ghi: tháng ..., quý ... hoặc năm ...

>>Cách lập 2 bảng cân đối kế toán

a) Cấu trúc:
 1. Các chỉ tiêu
 2. Mã số ghi nhân theo từng chỉ tiêu ở cột 1
 3. Ghi nhận số thứ tự của chỉ tiêu được làm rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính
 4. Số cuối năm
 5. Số đầu năm

Cách lập 2 bảng cân đối kế toán

A/ Bảng Cân đối số phát sinh

a) Cấu trúc của nó gồm có 8 cột: 
 • Cột 1 là số hiệu tài khoản được ghi nhận từ TK loại 1 đến TK loại 9 (Những tài khoản không có số liệu thì không cần phải thể hiện trên bảng cân đối số phát sinh)
 • Cột 2 là tên gọi của tài khoản đó;
 • 6 cột tiếp theo được chia ra làm 3 nhóm:
  • Nhóm 1: Số dư đầu kỳ.
  • Nhóm 2: Số phát sinh trong kỳ.
  • Nhóm 3: Số dư cuối kỳ.
  • Lưu ý: Trong mỗi nhóm đều có 2 cột Nợ và Có

Nhận dạng loại Báo cáo & Dữ liệu nền

Bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa báo cáo tài chính và đối tượng sử dụng là như thế nào. Nay, các bạn sẽ được biết thêm về các dạng của báo cáo và bảng dữ liệu mang tính chất nền tảng trong việc lập nên các báo cáo đó.

Ý nghĩa của Báo cáo tài chính

Một trong những báo cáo nội bộ mang tính chất quan trọng, đó chính là Báo cáo tài chính. Tầm quan trọng của Báo cáo này ra sao? Và đối tượng nào sử dụng nó?

Ai đã từng theo học khoa kinh tế hay nghiên cứu về lĩnh vực tài chính-kế toán hoặc từng làm trong phòng kế toán, chắc hẳn đều biết Báo cáo tài chính quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, để đọc giả có thể hiểu rõ và thuận tiện đi vào phần hướng dẫn lập Báo cáo tài chính, người viết xin được nhắc lại đôi nét về vai trò cũng như ý nghĩa của Bộ báo cáo tài chính Doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp có rất nhiều đối tượng quan tâm, trước hết phải kể đến Ban giám đốc của Doanh nghiệp, Cơ quan thuế, Ngân hàng, các Cổ đông và sau cùng là các Đối thủ cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên, họ không thể nào cử nhân viên đến trụ sở Doanh nghiệp để giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của đơn vị được! Mà họ thông qua những báo cáo do chính Doanh nghiệp lập nên. Và một trong những báo cáo nội bộ mang tính chất quan trọng này, đó chính là Báo cáo tài chính.

Các mức xử phạt hành chính khi bị mất hóa đơn

Sai sót trong công tác kế toán là điều khó tránh khỏi, kế toán có khi chỉ vì một sơ xuất cũng làm mất hóa đơn. Đối với mỗi trường hợp mất hoá đơn sẽ có những mức xử phạt hành chính khác nhau.


>>> Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 1. Nếu mất hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành:
  • Không xử phạt: Nếu khai báo trong vòng 5 ngày.
  • Phạt cảnh cáo: Nếu khai báo từ 6 – 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.
  • Phạt tiền từ 6.000.000 - 18.000.000đ: Nếu khai báo sau 10 ngày.